Hyra rack

Att hyra ett rack kostar 40 kr/tim.

Hyra av rack sker via varuautomat i hallen. Kod till dörren fås i bekräftelsemail vid bokning (oavsett om du bokar inomhus eller utomhus).

Spelregler

En enkel vägledning

  • Spelas som dubbel mellan två par spelare. 
  • Vid serven måste bollen studsa först och slås underifrån. Andra serve tillåts precis som i tennis. 
  • Boll som träffar väggarna runt banan efter studs i marken är fortfarande i spel (serve får inte studsa i galler). 
  • Boll som slås direkt i galler eller motståndarnas glas är ute
  • Boll som studsar två gånger i marken är död
  • Det är tillåtet att valla bollen i eget glas och över nätet
  • Poängsättning sker precis som i tennis.